เทคนิคการจัดเอกสารด้วย โปรแกรม Microsoft Office Word 2013
รายละเอียด- การใช้ แม่แบบเอกสาร (Template) ในรูปแบบต่างๆ - การใส่ใบปะหน้า ( Cover page ) - การใช้คำสั่งการวางแบบพิเศษ Paste Special ในรูปแบบต่า....
วันอบรม10 มกราคม 59
เวลา16.30 - 19.30 น.

การสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการวิเคราะห์สถิติด้วย office 365 และ Microsoft Excel
รายละเอียด- การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ - การสร้างแบบสอบถามใหม่ - รูปแบบคำถาม - การกำหนดส่วนหัวของส่วน - การกำหนดตัวแบ่งห....
วันอบรม17 มกราคม 59
เวลา16.30 - 19.30 น.

การนำเสนอแบบมืออาชีพ ด้วยโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2013
รายละเอียด- กำหนดพื้นหลังให้กับภาพนิ่ง ในแบบต่างๆ - กำหนดภาพเคลื่อนไหวให้กับออฟเจ็กต์ ขณะนำเสนอ - การตั้งค่าการกระทำ....
วันอบรม24 มกราคม 59
เวลา16.30 - 19.30 น.

การตกแต่งภาพด้วย โปรแกรม Photoshop CS6
รายละเอียด- รู้จักกับ Photoshop CC - เริ่มต้นกับ Photoshop CC - ทำงานกับไฟล์ภาพเบื้องต้น - Adobe Bridge CC เเละ Mini Bridge - การจัดการกับสี (Color Management) - การใช้....
วันอบรม31 มกราคม 59
เวลา16.30 - 19.30 น.

การซ่อมบำรุงและดูแลระบบเครือข่ายเบื้องต้น
รายละเอียด- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์พื้นฐานเครื่องคอมพิวเตอร์ - การติดตั้งระบบปฏิบัติการและไดร์เวอร์ - การปร....
วันอบรม7 กุมภาพันธ์ 59
เวลา16.30 - 19.30 น.

   โครงการบริการวิชาการของสำนักคอมพิวเตอร์
      เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00-16.30 น. สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมหลักสูตร การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla ณ อาคารบูรณวิทยาการ (27) ชั้น 3 ห้อง 27.03.10 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เปรมวิทย์ ท่อแก้ว
   จำนวนผู้เยี่ยมชม 0 ท่าน
   โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ e-Learning ประจำปี 2559
      ผลการตัดสินการประกวดสื่อ e-Learning
   จำนวนผู้เยี่ยมชม 0 ท่าน
   การสอบปลายภาครอบเก็บตก (ภาค กศปช) ผ่านระบบการสอบออนไลน์ (E-Testing)
      การสอบปลายภาครอบเก็บตก (ภาค กศปช) ผ่านระบบการสอบออนไลน์ (E-Testing)
   จำนวนผู้เยี่ยมชม 0 ท่าน