ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
Computer News
ภาพกิจกรรม
หลักสูตรบุคลากรภายนอก

หลักสูตรบุคลากรภายใน

หลักสูตรนักศึกษา

หลักสูตรอาจารย์

©2015 COMPUTER CENTER

 ติดต่อสอบถามได้ที่ งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ

 งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์
(อาคารบูรณวิทยาการ ตึก 27 ชั้น 2 ห้อง 27.02.01)

 โทรศัพท์  044-009-009_ต่อ _2723

 ©2015 ITtrain All rights reserved

3,747