ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

สำนักคอมพิวเตอร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00-12.00 น.

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมการดูแลรักษาระบบเครือข่ายและการดูแลการจัดการอุปกรณ์ ส

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมหลักสูตร การสร้างสื่อ Infographic ด้วยโปรแกรม adobe photoshop CS6+ adobe illustrator CS6

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 13.00-16.30 น. สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมการซ่อมบำรุงและดูแลระบบเครือข่ายเบื้องต้น

การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วย camtasia studio 8

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรม การสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการวิเคราะห์สถิติด้วย office 365 และ Microsoft Excel ให้กับนักศึกษา

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรม เทคนิคการจัดเอกสารด้วย โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 ให้กับนักศึกษา

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรม การตกแต่งภาพด้วย โปรแกรม Photoshop CS6 ให้กับนักศึกษา

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เปิดรับสมัครอบรมสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที(ITPE) ตั้งแต่วันที่ 1


 
Computer News
หลักสูตรบุคลากรภายนอก

หลักสูตรบุคลากรภายใน

หลักสูตรนักศึกษา

หลักสูตรอาจารย์

©2015 COMPUTER CENTER

 ติดต่อสอบถามได้ที่ งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ

 งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์
(อาคารบูรณวิทยาการ ตึก 27 ชั้น 2 ห้อง 27.02.01)

 โทรศัพท์  044-009-009_ต่อ _2723

 ©2015 ITtrain All rights reserved

165,185