• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การบริหารจัดการตลาดออนไลน์ (E-Commerce)
รายละเอียดหลักสูตร

1. ยุคนี้ 4.00 Digital Citizen แนะนำปัจจัยพื้นฐานและแนวโน้มของการทำธุรกิจยุคปัจจุบัน

2. ทำความรู้จักเครื่องมือ Digital Marketing ที่ควรรู้ แยกแยะและเข้าใจบทบาทของเครื่องมือแต่ละตัว เพื่อให้สามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม

3. ค้นหาแนวโน้มการตลาดออนไลน์ที่เหมาะสมกับสินค้าและบริการ รวมไปวิธีถึงการเลือกใช้ keyword ที่ดี เพื่อสร้าง Content ทางการตลาดให้โดนใจผู้บริโภคผ่านแนวคิด Digital Sale Funnel และ Retargeting

4. สร้าง Content โดนใจผู้บริโภค หัวใจสำคัญของการตลาดออนไลน์ เข้าใจหลักการใช้ภาพสวยช่วยขายและแนวคิดในการสร้างคลิปวีดีโอที่เหมาะกับการตลาดออนไลน์

5. ออกแบบภาพสวยด้วยเครื่องมือฟรีและง่าย เพื่อใช้ทำการตลาดออนไลน์

6. เข้าใจแนวคิดของ Facebook และตั้งค่า Facebook Page ให้บินสูงเพื่อสร้างฐานลูกค้า

7. ยุควีดีโอครองเมือง เรี่องเล่าผ่านคลิป

8. การสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ ด้วย Facebook Live และ Youtube Channel เบื้องต้น

9. LINE Official Account แนะนำและเปิดใช้งาน

10. LINE Official Account ตั้งค่าที่จำเป็น และฟังก์ชันที่สำคัญ

 


เป้าหมาย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

1. อายุ 18 ปีขึ้นไป

2. แรงงานในสถานประกอบกิจการที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการทํางาน

3. ผู้ถูกเลิกจ้างว่างงานที่มีทักษะในสาขาที่เกี่ยวข้อง

4. มีสภาพร่างกายและจิตใจไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกและสามารถเข้ารับการฝึกได้ตลอดหลักสูตร


วันอบรม

16-20 ธันวาคม 2562


เวลาอบรม

8.30-16.30


สถานที่อบรม

ณ ห้อง IT Learning center ชั้น 1 (27.01.01) อาคารบูรณวิทยาการ (อาคาร27)


ค่าลงทะเบียน

ไม่มีค่าลงทะเบียน
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
1   ศันสนีย์ เลี้ยงพานิชย์   อาจารย์
2   ประมวล เรื่องคง   ไทยซัมซุง ประกันชีวิต
3   พลเทพ เวงสูงเนิน   ว่างงาน
4   จาริณี จงปลื้มปิติ   ว่างงาน
5   สิริอมาตย์ อมาตยกุล   ซีเกท เทคโนโลยี จํากัด
6   นเรศวร์ ศุภลักษณศึกษากร   วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
7   ศิริยากร มีศิลป์   ตลาดไนท์ ซ.30 กันยา
8   พลกฤต ปุ่นนอก   ว่างงาน
9   คุณากร เปรุนาวิน   ว่างงาน
10   แพรวพรรณ ปืนขุนทด   ว่างงาน
11   จาตุรงค์ เกษธนัง   โฟโต้เฮ้าส์
12   ชัยวัฒน์ ทองมาสุก   บ้าน
13   ณัฐพงศ์ ซื่อสัตย์   -
14   มรกต มุ่งโป่งกลาง   -
15   ศศิประภา กูลพิมาย   ร้านสมายช็อป
16   ภณ วงศ์ธรรมะ   อบต.โตนด
17   กําไรเป็น สูงเนิน   วิสาหกิจชุมชนซังการี่โฮม
18   สุขสถิต มีสถิตย์   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
19   นิศารัตน์ สันติมากูล   ร้านวงเดือน
20   สัญญา สันติมากูล   ร้านวงเดือน
21   ภณา เอกธรรมนิตย์   PK Plus Trading
22   สุรศักดิ์ พุทธพล   บริษัทสหชาติธุรกิจ
23   กฤติเดช ฐานสันโดษ   KBank
24   กิตติศักดิ์ หยงสตาร์   59 ซ.สุคนธสวัสดิ์ 14
25   สมใจ ลิ้มพัฒนชัย   บ้านขนมศรีสมบูรณ์
26   โสภณ ชิตนุกูล   พัชรีทัวร์และแพน้องโดโด้
27   บุญมี รัตนโกศล   ราชาดาวเทียม
28   นัยนา เดชพันธ์   ไข่เค็มบ้านสมุนไพรจิดาภา
29   ศราวุฒิ พินนอก   ไข่เค็มจิดาภา
30   ณัฐปคัลภ์ กล้าหาญ   บริษัท บิสซิเนสเซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแตนท์ จํากัด
31   บัญชา บรรจงรอด   จ.นครราชสีมา
32   ลัดดา ภควัตมงคล   -
33   มานี ชัยอมรพันธ์   บริษัทรักบ้านเกิด
34   สุชญา ทักษิณสิทธิ์   บ้าน
35   กมลกานต์ ดีล้วน   บริษัท ลัคกี้บ็อกซ์สล็อตแมชชีน จํากัด
36   ภูมิพัฒน์ ทวีโชติพาณิชย์   บริษัท ลัคกี้อิมพอร์ตเทรดดิ้ง
37   จารุนันท์ มุ่งอุ่นกลาง   บริษัทลัคกี้บ็อกซ์สล็อตแมชชีนจํากัด
38   วรฤทธิ์​ กอปร​สิริ​พัฒน์​   อาจารย์​
39   ปิยะธิดา กุศลรัตน์   อาจารย์
40   อิทธิพรพงศ์ สมบัติสวัสดิ์   รับจ้าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สำนักคอมพิวเตอร์ งานฝึกอบรมและบริการ

  • Phone: 044-009009 ต่อ 2723
  • Address: 340 ถนนสุรนารายณ์ อำเภอเมือง นครราชสีมา