• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การบริหารจัดการตลาดออนไลน์ (E-Commerce)
รายละเอียดหลักสูตร

1. ยุคนี้ 4.00 Digital Citizen แนะนำปัจจัยพื้นฐานและแนวโน้มของการทำธุรกิจยุคปัจจุบัน

2. ทำความรู้จักเครื่องมือ Digital Marketing ที่ควรรู้ แยกแยะและเข้าใจบทบาทของเครื่องมือแต่ละตัว เพื่อให้สามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม

3. ค้นหาแนวโน้มการตลาดออนไลน์ที่เหมาะสมกับสินค้าและบริการ รวมไปวิธีถึงการเลือกใช้ keyword ที่ดี เพื่อสร้าง Content ทางการตลาดให้โดนใจผู้บริโภคผ่านแนวคิด Digital Sale Funnel และ Retargeting

4. สร้าง Content โดนใจผู้บริโภค หัวใจสำคัญของการตลาดออนไลน์ เข้าใจหลักการใช้ภาพสวยช่วยขายและแนวคิดในการสร้างคลิปวีดีโอที่เหมาะกับการตลาดออนไลน์

5. ออกแบบภาพสวยด้วยเครื่องมือฟรีและง่าย เพื่อใช้ทำการตลาดออนไลน์

6. เข้าใจแนวคิดของ Facebook และตั้งค่า Facebook Page ให้บินสูงเพื่อสร้างฐานลูกค้า

7. ยุควีดีโอครองเมือง เรี่องเล่าผ่านคลิป

8. การสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ ด้วย Facebook Live และ Youtube Channel เบื้องต้น

9. LINE Official Account แนะนำและเปิดใช้งาน

10. LINE Official Account ตั้งค่าที่จำเป็น และฟังก์ชันที่สำคัญ

 


เป้าหมาย


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

1. อายุ 18 ปีขึ้นไป

2. แรงงานในสถานประกอบกิจการที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการทํางาน

3. ผู้ถูกเลิกจ้างว่างงานที่มีทักษะในสาขาที่เกี่ยวข้อง

4. มีสภาพร่างกายและจิตใจไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกและสามารถเข้ารับการฝึกได้ตลอดหลักสูตร


วันอบรม

16-20 ธันวาคม 2562


เวลาอบรม

8.30-16.30


สถานที่อบรม

ณ ห้อง IT Learning center ชั้น 1 (27.01.01) อาคารบูรณวิทยาการ (อาคาร27)


ค่าลงทะเบียน

ไม่มีค่าลงทะเบียน
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน รูปแบบการเรียน
1   ศันสนีย์ เลี้ยงพานิชย์   อาจารย์   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
2   ประมวล เรื่องคง   ไทยซัมซุง ประกันชีวิต   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
3   พลเทพ เวงสูงเนิน   ว่างงาน   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
4   จาริณี จงปลื้มปิติ   ว่างงาน   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
5   สิริอมาตย์ อมาตยกุล   ซีเกท เทคโนโลยี จํากัด   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
6   นเรศวร์ ศุภลักษณศึกษากร   วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
7   ศิริยากร มีศิลป์   ตลาดไนท์ ซ.30 กันยา   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
8   พลกฤต ปุ่นนอก   ว่างงาน   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
9   คุณากร เปรุนาวิน   ว่างงาน   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
10   แพรวพรรณ ปืนขุนทด   ว่างงาน   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
11   จาตุรงค์ เกษธนัง   โฟโต้เฮ้าส์   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
12   ชัยวัฒน์ ทองมาสุก   บ้าน   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
13   ณัฐพงศ์ ซื่อสัตย์   -   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
14   มรกต มุ่งโป่งกลาง   -   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
15   ศศิประภา กูลพิมาย   ร้านสมายช็อป   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
16   ภณ วงศ์ธรรมะ   อบต.โตนด   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
17   กําไรเป็น สูงเนิน   วิสาหกิจชุมชนซังการี่โฮม   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
18   สุขสถิต มีสถิตย์   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
19   นิศารัตน์ สันติมากูล   ร้านวงเดือน   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
20   สัญญา สันติมากูล   ร้านวงเดือน   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
21   ภณา เอกธรรมนิตย์   PK Plus Trading   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
22   สุรศักดิ์ พุทธพล   บริษัทสหชาติธุรกิจ   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
23   กฤติเดช ฐานสันโดษ   KBank   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
24   กิตติศักดิ์ หยงสตาร์   59 ซ.สุคนธสวัสดิ์ 14   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
25   สมใจ ลิ้มพัฒนชัย   บ้านขนมศรีสมบูรณ์   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
26   โสภณ ชิตนุกูล   พัชรีทัวร์และแพน้องโดโด้   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
27   บุญมี รัตนโกศล   ราชาดาวเทียม   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
28   นัยนา เดชพันธ์   ไข่เค็มบ้านสมุนไพรจิดาภา   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
29   ศราวุฒิ พินนอก   ไข่เค็มจิดาภา   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
30   ณัฐปคัลภ์ กล้าหาญ   บริษัท บิสซิเนสเซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแตนท์ จํากัด   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
31   บัญชา บรรจงรอด   จ.นครราชสีมา   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
32   ลัดดา ภควัตมงคล   -   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
33   มานี ชัยอมรพันธ์   บริษัทรักบ้านเกิด   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
34   สุชญา ทักษิณสิทธิ์   บ้าน   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
35   กมลกานต์ ดีล้วน   บริษัท ลัคกี้บ็อกซ์สล็อตแมชชีน จํากัด   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
36   ภูมิพัฒน์ ทวีโชติพาณิชย์   บริษัท ลัคกี้อิมพอร์ตเทรดดิ้ง   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
37   จารุนันท์ มุ่งอุ่นกลาง   บริษัทลัคกี้บ็อกซ์สล็อตแมชชีนจํากัด   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
38   วรฤทธิ์​ กอปร​สิริ​พัฒน์​   อาจารย์​   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
39   ปิยะธิดา กุศลรัตน์   อาจารย์   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
40   อิทธิพรพงศ์ สมบัติสวัสดิ์   รับจ้าง   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สำนักคอมพิวเตอร์ งานฝึกอบรมและบริการ

  • Phone: 044-009009 ต่อ 2723
  • Address: 340 ถนนสุรนารายณ์ อำเภอเมือง นครราชสีมา