• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การใช้งาน NRRU E-Learning กลุ่มที่ 2 ( รอบเช้า )
รายละเอียดหลักสูตร

**กรุณา นำโน๊ตบุ๊คมา**


เป้าหมาย

-


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

-


วันอบรม

26 มีนาคม 2563


เวลาอบรม

09.00-12.00 น.


สถานที่อบรม

ณ ห้อง 27.03.06 ชั้น 3 อาคารบูรณวิทยาการ (อาคาร27)


ค่าลงทะเบียน

-
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน รูปแบบการเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สำนักคอมพิวเตอร์ งานฝึกอบรมและบริการ

  • Phone: 044-009009 ต่อ 2723
  • Address: 340 ถนนสุรนารายณ์ อำเภอเมือง นครราชสีมา