• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การใช้งาน Nrru Elearning สำหรับผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหา
1.จัดการรายวิชา
2.การจัดการ user
3.การจัดการหน้าเว็บ
4.การตรวจสอบสถิติ


เป้าหมาย

บุคลากร / อาจารย์


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

-


วันอบรม

19 พฤษภาคม 2563


เวลาอบรม

09.00-12.00


สถานที่อบรม

27.01.01


ค่าลงทะเบียน

-
 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน รูปแบบการเรียน
1   ศราวุธ พิสุตปัญญาทร   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
2   ผศ.ดร.อรรถวิทย์ สิงห์ศาลาแสง   คณะสาธารณสุขศาสตร์   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
3   นางสาวธิดารัตน์ ณ จัตุรัส   คณะสาธารณสุขศาสตร์   มาเรียนที่ห้อง 27.01.01
4   Kanokmon Rujirakul   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ   เรียนออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สำนักคอมพิวเตอร์ งานฝึกอบรมและบริการ

  • Phone: 044-009009 ต่อ 2723
  • Address: 340 ถนนสุรนารายณ์ อำเภอเมือง นครราชสีมา