รอบสอบ วันที่ เวลา รายชื่อผู้เข้าสอบ สถานะ ลงทะเบียน
49 17 กันยายน 2561 09.00 น - 10.30 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ 29/80 ลงทะเบียน
50 17 กันยายน 2561 10.30 น - 12.00 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ 43/80 ลงทะเบียน
51 17 กันยายน 2561 13.00 น - 14.30 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ 35/80 ลงทะเบียน
52 17 กันยายน 2561 14.30 น - 16.00 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ 32/80 ลงทะเบียน
53 18 กันยายน 2561 09.00 น - 10.30 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ เต็ม
54 18 กันยายน 2561 10.30 น - 12.00 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ เต็ม
55 18 กันยายน 2561 13.00 น - 14.30 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ เต็ม
56 18 กันยายน 2561 14.30 น - 16.00 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ 78/80 ลงทะเบียน
57 19 กันยายน 2561 09.00 น - 10.30 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ เต็ม
58 19 กันยายน 2561 10.30 น - 12.00 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ เต็ม
59 19 กันยายน 2561 13.00 น - 14.30 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ เต็ม
60 19 กันยายน 2561 14.30 น - 16.00 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ เต็ม
61 20 กันยายน 2561 09.00 น - 10.30 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ เต็ม
62 20 กันยายน 2561 10.30 น - 12.00 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ เต็ม
63 20 กันยายน 2561 13.00 น - 14.30 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ เต็ม
64 20 กันยายน 2561 14.30 น - 16.00 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ เต็ม
65 21 กันยายน 2561 09.00 น - 10.30 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ เต็ม
66 21 กันยายน 2561 10.30 น - 12.00 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ เต็ม
67 21 กันยายน 2561 13.00 น - 14.30 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ เต็ม
68 21 กันยายน 2561 14.30 น - 16.00 น รายชื่อผู้ลงทะเบียนและห้องสอบ เต็ม