หลักสูตรอบรมทั้งหมด
อบรมการใช้งานระบบ e-document สำหรับ Admin (24 ธันวาคม 2561 13.00-15.00 น.)

รุ่นที่ 5 หลักสูตร การใช้งานระบบ e-Portfolio รอบที่ 2 (21 ธันวาคม 2561 13.00-15.00 น.)

รุ่นที่ 5 หลักสูตร การใช้งานระบบ e-Portfolio รอบที่ 1 (21 ธันวาคม 2561 10.00-12.00 น.)

รุ่นที่ 4 หลักสูตร การใช้งานระบบ e-Portfolio รอบที่ 2 (20 ธันวาคม 2561 13.00-15.00 น.)

รุ่นที่ 4 หลักสูตร การใช้งานระบบ e-Portfolio รอบที่ 1 (20 ธันวาคม 2561 10.00-12.00 น.)

รุ่นที่ 3 หลักสูตร การใช้งานระบบ e-Portfolio รอบที่ 2 (19 ธันวาคม 2561 13.00-15.00 น.)

รุ่นที่ 3 หลักสูตร การใช้งานระบบ e-Portfolio รอบที่ 1 (19 ธันวาคม 2561 10.00-12.00 น.)

รุ่นที่ 2 หลักสูตร การใช้งานระบบ e-Portfolio รอบที่ 2 (18 ธันวาคม 2561 13.00-15.00 น.)

รุ่นที่ 2 หลักสูตร การใช้งานระบบ e-Portfolio รอบที่ 1 (18 ธันวาคม 2561 10.00-12.00 น.)

รุ่นที่ 1 หลักสูตร การใช้งานระบบ e-Portfolio รอบที่ 2 (17 ธันวาคม 2561 13.00-15.00 น.)

รุ่นที่ 1 หลักสูตร การใช้งานระบบ e-Portfolio รอบที่ 1 (17 ธันวาคม 2561 10.00-12.00 น.)

หลักสูตร การใช้โปรแกรมจัดการประชุมออนไลน์ (VDO Conference) (6 มีนาคม 2562 13.00-16.30 น.)

หลักสูตร การใช้งาน Office 365 เพื่อสนับสนุนงานในสำนักงาน (27 กุมภาพันธ์ 2562 13.00-16.30 น.)

หลักสูตร การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กรด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop (20 กุมภาพันธ์ 2562 13.00-16.30 น.)

หลักสูตร Microsoft Excel Advance (13 กุมภาพันธ์ 2562 13.00-16.30 น.)

หลักสูตร การจัดเอกสารอย่างมืออาชีพ ด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2016 (7 กุมภาพันธ์ 2562 13.00-16.30 น.)

หลักสูตร การตัดต่อวิดีโอและเสียง ด้วยโปรแกรม Camtasia studio 8 (6 กุมภาพันธ์ 2562 16.30-19.30 น.)

หลักสูตร การสร้าง e-book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional (30 มกราคม 2562 16.30-19.30 น.)

การใช้ excel เพื่องานสถิติและงานวิจัย (23 มกราคม 2562 16.30-19.30 น.)

หลักสูตร เทคนิคการจัดเอกสารด้วย โปรแกรม Microsoft Office Word 2016 (16 มกราคม 2562 16.30-19.30 น.)

หลักสูตร การใช้งาน Nrru mail และ Office 365 (9 มกราคม 2562 16.30-19.30 น.)

หลักสูตร การใช้งาน Office 365 เพื่อการเรียนการสอน (6 กุมภาพันธ์ 2562 13.00-16.30 น.)

หลักสูตร การใช้งาน Google Class Room (30 มกราคม 2562 13.00-16.30 น.)

หลักสูตร การสร้างและการจัดสอบผ่านระบบออนไลน์ (e-testing) (23 มกราคม 2562 13.00-16.30 น.)

หลักสูตร การใช้งานโปรแกรม Camtasia Studio 8 เพื่อตัดต่อวีดีโอ (16 มกราคม 2562 13.00-16.30 น. )

หลักสูตร การใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนด้วย LMS (9 มกราคม 2562 13.00-16.30 น.)

612102020-004 การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรเเกรม Camtasia Studio 8 (9/กันยายน/2561 และ 15/กันยายน/2561 - 16/กันยายน/2561 8.30-16.00)

612102020-003 การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรเเกรม Camtasia Studio 8 (1/กันยายน/2561 – 2/กันยายน/2561 และ 8/กันยายน/2561 8.30-16.00)

612102020-002 การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรเเกรม Camtasia Studio 8 (19/สิงหาคม/2561 และ 25/สิงหาคม2561- 26/สิงหาคม2561 8.30-16.00)

613102008-004 การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional ( 9/กันยายน/2561 และ 15/กันยายน/2561 – 16/กันยายน/2561 08.30-16.00)

613102008-003 การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional (1/กันยายน/2561 – 2/กันยายน/2561 และ 8/กันยายน/2561 08.30-16.00)

613102008-002 การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional (19/สิงหาคม/2561 และ 25/สิงหาคม/2561 - 26/สิงหาคม/2561 08.30-16.00)

612102019-004 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงสำหรับครูระดับประถม (19/สิงหาคม/2561 และ 25/สิงหาคม2561- 26/สิงหาคม2561 )

612102019-003 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงสำหรับครูระดับประถม (21/กรกฎาคม/2561 - 22/กรกฎาคม/2561 และ 4 สิงหาคม 2561 )

612102019-002 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงสำหรับครูระดับประถม (9/กันยายน/2561 และ 15/กันยายน/2561 - 16/กันยายน/2561 )

612102019-001 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงสำหรับครูระดับประถม (1/กันยายน/2561 – 2/กันยายน/2561 และ 8/กันยายน/2561 )

612102020-001 การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรเเกรม Camtasia Studio 8 (21/กรกฎาคม/2561 - 22/กรกฎาคม/2561 และ 4/สิงหาคม/2561 8.30-16.00)

613102008-001 การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional (21/กรกฎาคม/2561 - 22/กรกฎาคม/2561 และ 4/สิงหาคม/2561 08.30-16.00)

การใช้งาน Microsoft PowerPoint 2016 (อังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 16.30-19.30 น.)

การใช้งานด้วยโปรแกรม Photoshop CS6 (จันทร์ ที่ 15มีนาคม 2561 16.30-19.30 น.)

การตัดต่อวิดีโอและเสียง ด้วยโปรแกรม Camtasia studio (พุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 13.00 - 16.30 น.)

การสร้าง e-book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional (พุธ ที่ 31 มกราคม 2561 13.00 - 16.30 น.)

การสร้างและการจัดสอบผ่านระบบออนไลน์ (e-Learning) (พุธ ที่ 24 มกราคม 2561 13.00 - 16.30 น.)

การใช้ระบบการจัดการเนื้อหา CMS (Course management system) ( พุธ ที่ 24 มกราคม 2561 09.00 -12.00 น.)

การใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการเรียนการสอน (พุธ ที่ 10 มกราคม 2561 13.00 - 16.30 น.)

การใช้ excel เพื่องานสถิติและงานวิจัย (อังคาร ที่ 30 มกราคม 2561 16.30 - 19.30 น.)

เทคนิคการจัดเอกสารด้วย โปรแกรม Microsoft Office Word 2016 (พฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2561 16.30 - 19.30 น.)

การใช้งาน Google Apps for Education (อังคาร ที่ 23 มกราคม 2561 16.30 - 19.30 น.)

การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเอง (พฤหัสบดี ที่18 มกราคม 2561 16.30 - 19.30 น.)

การใช้งานโปรแกรม Camtasia Studio เพื่อตัดต่อวีดีโอ (อังคาร ที่ 16 มกราคม 2561 16.30 - 19.30 น.)

การใช้งาน Microsoft PowerPoint (พุธที่ 14 มีนาคม 2561 13.00 - 16.30 น.)

การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายเบื้องต้น (พุธที่ 7 มีนาคม 2561 13.00 - 16.30 น.)

การออกแบบสื่อ Infographic เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กร ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop (พุธที่ 28 กุมภาพันธ 2561 13.00 - 16.30 น.)

การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Forms ,Microsoft Forms และ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Microsoft Excel (พุธที่ 21 กุมภาพันธ 2561 13.00 - 16.30 น.)

การใช้งานขั้นสูงอย่างมืออาชีพ ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel (พุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 08.30-12.00 น.)

หลักสูตรอบรบการใช้งาน ระบบ English Discoveries Online รุ่นที่5 (วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-15.00)

หลักสูตรอบรบการใช้งาน ระบบ English Discoveries Online รุ่นที่4 (วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-11.00)

หลักสูตรอบรบการใช้งาน ระบบ English Discoveries Online รุ่นที่3 (วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00-17.00)

หลักสูตรอบรบการใช้งาน ระบบ English Discoveries Online รุ่นที่2 (วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-15.00)

หลักสูตรอบรบการใช้งาน ระบบ English Discoveries Online รุ่นที่1 (วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-11.00)

อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 (4 มกราคม 2560 13.30 - 16.30 น)

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดต่อวิดีโอและเสียง (21 ธันวามคม 2559 13.30-16.30 น.)

อบรมเชิงปฏิบัติการการแต่งภาพด้วย Photoshop CS6 (14 ธันวาคม 2559 13.00 -16.30 น.)

อบรมหลักการออกแบบและพัฒนาสื่อการสอน (14 ธันวาคม 2559 9.00 - 12.00 น.)

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ (LMS) (13 ธันวาคม 2559 09.00 -16.30 น.)

การเขียนโปรแกรมภาษาอาร์ (R language) สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล(Data analytics)และวิทยาการข้อมูล(Data science) : R programming for data analytics an data science(ขั้นปานกลางและสูง) (29 พฤษภาคม -31 พฤษภาคม 2560 09.00-17.00 น.)

หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Predictive Modeling เพื่อสนับสนุนการวิจัยเชิงประยุกต์โดยซอฟต์แวร์ RapidMiner Studio 7 และ R (ขั้นปานกลางและสูง) (24 เมษายน-26 เมษายน 2560 09.00-17.00 น.)

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining โดยซอฟต์แวร์ RapidMiner Studio 7 (ขั้นพื้นฐานและปานกลาง) ( 3 เมษายน - 5 เมษายน 2560 09.00-17.00 น.)

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013 (9 มีนาคม 2560 13.00-16.30 น.)

การบริหารจัดการเอกสารและการแชร์ทรัพยากรด้วย Office 365 (1 มีนาคม 2560 13.00-16.30 น.)

การดูแลรักษาระบบเครือข่ายและการดูแลการจัดการอุปกรณ์ สำนักงาน (21 กุมภาพันธ์ 2560 13.00-16.30 น.)

การสร้างสื่อ Infographic ด้วยโปรแกรม adobe photoshop CS6+ adobe illustrator CS6 (15 กุมภาพันธ์ 2560 13.00-16.30 น.)

การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วย camtasia studio 8 (8 กุมภาพันธ์ 2560 13.00-16.30 น.)

การซ่อมบำรุงและดูแลระบบเครือข่ายเบื้องต้น (7 กุมภาพันธ์ 2560 16.30 - 19.30น.)

การตกแต่งภาพด้วย โปรแกรม Photoshop CS6 (31 มกราคม 2560 16.30 - 19.30น.)

การนำเสนอแบบมืออาชีพ ด้วยโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2013 (2 กุมภาพันธ์ 2560 16.30 - 19.30)

การสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการวิเคราะห์สถิติด้วย office 365 และ Microsoft Excel (17 มกราคม 2560 16.30 - 19.30น.)

เทคนิคการจัดเอกสารด้วย โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 (10 มกราคม 2560 16.30 - 19.30น.)

การดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย (13 กรกฏาคม 2559 - 13 กรกฏาคม 2559 13.00-16.30)

การซ่อมบำรุงอุปกรณ์สำนักงานเบื้องต้น (12 กรกฏาคม 2559 - 12 กรกฏาคม 2559 13.00-16.00)

การออกแบบโมเดล 3 มิติด้วยโปรแกรม sketchup 8 (22 มิถุนายน 2559 - 22 มิถุนายน 2559 9.00-16.00)

การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla (15 มิถุนายน 59 - 15 มิถุนายน 59 9.00-16.00)

การสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Unity 3D (2016-05-10 - 2016-05-12 9.00-16.00)

การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย (2016-05-06 - 2016-05-06 9.00-16.00)

การออกแบบ GraphicDesign ด้วยโปรแกรม lllustrator และ โปรแกรม Photoshop (2016-05-03 - 2016-05-04 9.00-16.00)

การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla (2015-05-21 - 2015-05-22 9.00-17.00)

การสร้าง C# Application และฐานข้อมูล MS SQL Server (2015-05-18 - 2015-05-19 9.00-17.00)

การสร้าง Java Application และฐานข้อมูล MySQL Server (2015-05-11 - 2015-05-12 9.00-17.00)

การสร้าง Web Application ภาษา PHP 5 และฐานข้อมูล MySQL Server (2015-05-07 - 2015-04-08 9.00-17.00)

การติดตั้งและจัดการเว็บไซต์ด้วย Drupal (2015-07-15 - 2015-07-15 13.00-16.30 )

การตัดแต่งวีดีนำเสนอหน่วยงานด้วยโปรแกรม adobe Premier (2015-05-13 - 2015-05-13 13.00)

การออกแบบโมเดล 3 มิติด้วยโปรแกรม SketchUp (2015-05-06 - 2015-05-06 09.00-13.00)

การใช้ Moodle เพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (2015-04-27 - 2015-04-28 09.00-16.30)

การสร้างสื่อการสอนบน Tablet ด้วย Flash CS6 (2015-04-22 - 2015-04-24 09.00-16.30)

การสร้างสื่อการสอนด้วย Adobe Captivate CS6 (2015-04-20 - 2015-04-21 09.00-16.30)

การสร้างเว็บไซต์สมัยใหม่สำหรับหน่วยงานด้วยโปรแกรม WordPress (2015-04-29 - 2015-04-30 09.00-16.30)

การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย (2015-03-24 - 2015-03-24 09.00-16.30)

การใช้ Internet และ Social Network สำหรับผู้สูงอายุ (2015-03-09 - 2015-03-09 09.00-16.30)

การสร้างเว็บไซต์ด้วย Wordpress (2015-03-28 - 2015-03-28 09.00-16.30)

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP และ MySQL (2015-03-07 - 2015-03-08 09.00-16.30)

การใช้ระบบการสอบออนไลน์ (E-Testing) จำนวน 5 รุ่นๆละ 100 คน (2015-03-02 - 2015-03-06 13.00-16.30)

การใช้งาน Office 365 สำหรับองค์กร (2015-04-08 - 2015-04-08 09.00-16.30)

การใช้งาน Microsoft Access เบื้องต้น (2015-04-01 - 2015-04-02 09.00-16.30)

การจัดการสอบออนไลน์ (E-Testing) สำหรับผู้ดูแลระบบ (2015-06-09 - 2015-06-09 09.00-16.30)

การใช้งานระบบสอบออนไลน์สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่คุมสอบ (2015-07-02 - 2015-07-03 9.00-16.00)

การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย Microsoft Publisher (2015-03-11 - 2015-03-11 13.00-16.30)

การดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย (2015-02-25 - 2015-02-25 13.00.16.30)

การสร้างภาพกราฟฟิค ด้วย Adobe Illustrator CS6 (ประยุกต์ใช้งาน) (2015-02-18 - 2015-02-18 13.00-16.30)

การสร้างภาพกราฟิค ด้วย Adobe Illustrator CS6 (พื้นฐานการใช้งาน) (2015-02-11 - 2015-02-11 13.00-16.30)

การใช้ Microsoft Excel 2013 พื้นฐาน (2015-01-14 - 2015-01-14 13.00-16.30)

การใช้ LMS เพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (2015-01-07 - 2015-01-07 13.00-16.30)

การใช้งาน NRRU Mail รุ่นที่ 2 (2014-12-24 - 2014-12-24 13.00-16.30 )

การใช้งาน NRRU Mail รุ่นที่ 1 (2014-12-23 - 2014-12-23 13.00-16.30 ย)

การตกแต่งภาพด้วย Adobe Photoshop CS6 (2015-06-10 - 2015-06-09 13.00-16.30 น.)

การใช้ Microsoft Excel สำหรับงานธุรการ (2014-05-26 - 2014-05-26 08.30-16.30)

การใช้งาน Microsoft Word รูปแบบงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (2014-05-23 - 2014-05-23 09.00-17.00)

การใช้งาน Microsoft Access สำหรับผู้เริ่มต้น (2014-05-22 - 2014-05-22 08.30-16.30)

การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และดูแลรักษาระบบเครือข่ายและเว็บไซต์ (2014-05-21 - 2014-05-22 09.00-17.00)

การจัดทำ Web server ด้วยระบบปฏิบัติการ Linux (2014-05-19 - 2014-05-19 08.30-16.30)

การเขียนโปรแกรมและสร้างฐานข้อมูลด้วย PHP และ MySQL (ขั้นสูง) (2014-05-15 - 2014-05-16 09.00-17.00)

การเขียนโปรแกรมและสร้างฐานข้อมูลด้วย PHP และ MySQL (เบื้องต้น) (2014-05-12 - 2014-05-14 09.00-17.00)

การสร้างเว็บไซต์ด้วย Wordpress (2014-05-07 - 2014-05-08 09.00-17.00)

การตัดแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop CS6 (2014-05-06 - 2014-05-06 09.00-17.00)

การใช้ Moodle เพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (2014-05-01 - 2014-05-02 09.00-17.00)

การสร้าง CAI ด้วย Autoware CS6 (2014-04-28 - 2014-04-30 09.00-17.00)

การตัดต่อวีดีโอด้วย Nero (2014-04-25 - 2014-04-25 09.00-17.00)

การสร้างสื่อการสอนบน Tablet ด้วยโปรแกรม Flash CS6 (2014-04-23 - 2014-04-24 09.00-17.00)

การสร้างสื่อการสอนด้วย Addobe Captivate (2014-03-21 - 2014-03-21 09.00-17.00)

การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Dreamweaver (2014-07-23 - 2014-07-23 08.30-16.30)

การสร้างสือประชาสัมพันธ์ด้วย Microsoft Publisher (2014-07-16 - 2014-07-16 08.30-16.30)

การใช้งาน NRRUMail * นักศึกษา (2014-06-14 - 2014-06-14 08.30-16.30)

การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และดูแลระบบเครือข่ายเบื้องต้น (2014-06-11 - 2014-06-11 08.30-16.30)

การใช้ระบบการสอบออนไลน์ (NRRU E-Testing) (2014-03-19 - 2014-03-19 08.30-16.30)

การใช้ Moodle เพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (2014-02-19 - 2014-02-19 08.30-16.30)

การตกแต่งภาพด้วย Photoshop CS6*บุคลากร (2014-02-12 - 2014-02-12 08.30-16.30)

การใช้งาน E-Portfolio สำหรับสายสนับสนุน

การใช้งาน E-Portfolio สำหรับสายสอน

การใช้งาน E-Document สำหรับ Admin

หลักสูตรอาจารย์

หลักสูตรบุคลากร

หลักสูตรนักศึกษา


©2015 COMPUTER CENTER

 ติดต่อสอบถามได้ที่ งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ

 งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์
(อาคารบูรณวิทยาการ ตึก 27 ชั้น 2 ห้อง 27.02.01)

 โทรศัพท์  044-009-009_ต่อ _2723

 ©2015 ITtrain All rights reserved

223,454