• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

หลักสูตร การใช้งาน Office 365 เพื่อการเรียนการสอน 6 กุุมภาพันธ์ 2562
หลักสูตร การใช้งาน Office 365 เพื่อการเรียนการสอน 6 กุุมภาพันธ์ 2562
เขียนโดย : admin (14 กุมภาพันธ์ 2562 )

เมื่อวันพุธที่ 6 กุุมภาพันธ์ 2562 13.00-16.30 น. สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมหลักสูตร การใช้งาน Office 365 เพื่อการเรียนการสอน ณ สำนักคอมพิวเตอร์ ห้อง IT Learning center ชั้น 1 พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุนีย์ จับโจร รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ได้กล่าวเปิดงาน โดยมี นายจตุรงค์ กอแก้ว ( งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์ ) เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้