• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

หลักสูตร การจัดเอกสารอย่างมืออาชีพ ด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2016 7 กุมภาพันธ์ 2562
หลักสูตร การจัดเอกสารอย่างมืออาชีพ ด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2016 7 กุมภาพันธ์ 2562
เขียนโดย : admin (14 กุมภาพันธ์ 2562 )

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 13.00-16.30 น. สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมหลักสูตร การจัดเอกสารอย่างมืออาชีพ ด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2016 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ ห้อง 27.03.08 พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมวิทย์ ท่อแก้ว ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ได้กล่าวเปิดงาน โดยมี นายวีรพล ปุ๋ยกระโทก  สำนักคอมพิวเตอร์ ( งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์ ) เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้