• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

หลักสูตร การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กรด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop 20 กุมภาพันธ์ 2562
หลักสูตร การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กรด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop 20 กุมภาพันธ์ 2562
เขียนโดย : admin (26 กุมภาพันธ์ 2562 )

เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 13.00-16.30 น. สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมหลักสูตร การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์กรด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop ณ สำนักคอมพิวเตอร์ ห้อง 27.03.08 โดยมี นายสุภพ โก่งกระโทก สำนักคอมพิวเตอร์ ( งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์ ) เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้