• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Hardware) 22 เมษายน 2562
การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Hardware) 22 เมษายน 2562
เขียนโดย : admin (2 พฤษภาคม 2562 )

เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2562 13.00-16.30 น. สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมหลักสูตร การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Hardware) ณ สำนักคอมพิวเตอร์ ห้อง 27.01.01 โดยมี นายวัชพล พิลาสมบัติ สำนักคอมพิวเตอร์ ( งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์ ) เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้