• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การติดตั้งและแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องคอมพิวเตอร์ 24 เมษายน 2562
การติดตั้งและแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องคอมพิวเตอร์ 24 เมษายน 2562
เขียนโดย : admin (2 พฤษภาคม 2562 )

เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 13.00-16.30 น. สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมหลักสูตร การติดตั้งและแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องคอมพิวเตอร์ ณ สำนักคอมพิวเตอร์ ห้อง 27.01.01 โดยมี นายวัชพล พิลาสมบัติ สำนักคอมพิวเตอร์ ( งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์ ) เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้