• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การพัฒนาแอพบนเอนดรอยด์ด้วยโปรแกรม MIT Inventor ๒ (รุ่น ๒) 10-14 มิถุนายน 2562
การพัฒนาแอพบนเอนดรอยด์ด้วยโปรแกรม MIT Inventor ๒ (รุ่น ๒) 10-14 มิถุนายน 2562
เขียนโดย : admin (18 มิถุนายน 2562 )

วันที่ 10-14 มิถุนายน 2562 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา ได้จัดทำโครงการเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีขั้นสูง หลักสูตร การพัฒนาแอพบนเอนดรอยด์ด้วยโปรแกรม MIT Inventor 2 (รุ่น 2) แก่บุคลากรที่สนใจ ณ ห้อง IT Learning Center ชั้น 1 อาคาร 27 โดยได้รับเกียรติจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 มาเป็นวิทยากรให้ความรูั