• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

หลักสูตร การใช้งาน Office 365 เพื่อสนับสนุนงานในสำนักงาน วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
หลักสูตร การใช้งาน Office 365 เพื่อสนับสนุนงานในสำนักงาน วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เขียนโดย : admin (11 กรกฎาคม 2562 )

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา ได้จัดทำโครงการเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีขั้นสูง หลักสูตร การสร้างเว็บไซต์ขายของออนไลน์ด้วย Word press  แก่บุคลากรที่สนใจ ณ ห้อง 27.03.10 ชั้น 3 อาคาร 27 โดยได้รับเกียรติจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 มาเป็นวิทยากรให้ความรู้