• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

ระยะที่ 1 การอบรม เชิงปฏิบัติการ“OBEC Spark” รุ่นที่ 1 ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
ระยะที่ 1 การอบรม เชิงปฏิบัติการ“OBEC Spark” รุ่นที่ 1 ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
เขียนโดย : admin (6 ธันวาคม 2562 )