• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์และสมองกลฝังตัวในอุตสาหกรรม (Robot Lego and Microcontroller)
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์และสมองกลฝังตัวในอุตสาหกรรม (Robot Lego and Microcontroller)
เขียนโดย : admin (4 กุมภาพันธ์ 2563 )