• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การใช้งาน Nrru Elearning สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์
การใช้งาน Nrru Elearning สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์
เขียนโดย : admin (26 พฤษภาคม 2563 )

13-15 and 18 May 2020 Computer Center Nakhon Ratchasima Rajabhat University It provides Nrru Elearning courses for online teaching and learning.   For interested personnel at Room 27.01.01, 1st Floor, Building 27