• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

โครงการบริการวิชาการของสำนักคอมพิวเตอร์
โครงการบริการวิชาการของสำนักคอมพิวเตอร์
เขียนโดย : admin (5 กรกฎาคม 2559 )

เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00-16.30 น. สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมหลักสูตร การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla ณ อาคารบูรณวิทยาการ (27) ชั้น 3 ห้อง 27.03.10  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เปรมวิทย์ ท่อแก้ว ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุนีย์ จับโจร รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ได้กล่าวเปิดงาน โดยมี นายวีรพล ปุ๋ยกระโทก เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้

 

 

 

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 นายวีรพล ปุ๋ยกระโทก หัวหน้างานฝึกอบรมและบริการวิชาการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การใช้งานระบบปฏิบัติการ Window 8 ให้กับบุคลากรของสำนักงานชลประทาน ตามโครงการถ่ายทอดแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM-DAY & KM BUDDY 2559 ณ สำนักงานชลประทานที่ 8 อ.เมือง จ.นครราชสีมา