• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

หลักสูตร เทคนิคการจัดเอกสารด้วย โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 วันที่ 10 มกราคม 2560
หลักสูตร เทคนิคการจัดเอกสารด้วย โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 วันที่ 10 มกราคม 2560
เขียนโดย : admin (16 มกราคม 2560 )

         เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดอบรมตามโครงการ "โครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2560  " หลักสูตรเทคนิคการจัดเอกสารด้วย โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 ให้กับนักศึกษา ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคาร 27 ชั้น 1 ห้อง ITLC ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี            น.ส.จุฬาลักษณ์ บุษสระเกษ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2560