• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

หลักสูตร เทคนิคการจัดเอกสารด้วย โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 วันที่ 10 มกราคม 2560
หลักสูตร เทคนิคการจัดเอกสารด้วย โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 วันที่ 10 มกราคม 2560
เขียนโดย : admin (16 มกราคม 2560 )

         เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดอบรมตามโครงการ "โครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2560  " หลักสูตรเทคนิคการจัดเอกสารด้วย โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 ให้กับนักศึกษา ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคาร 27 ชั้น 1 ห้อง ITLC ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี            น.ส.จุฬาลักษณ์ บุษสระเกษ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2560