• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

ทัศนศิลป์ ราชภัฏโคราช มอบภาพผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะปรับภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยสีเขียว
ทัศนศิลป์ ราชภัฏโคราช มอบภาพผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะปรับภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยสีเขียว
เขียนโดย : admin (16 มกราคม 2560 )

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559 หลักสูตรทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ จับโจร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป พร้อมด้วย อาจารย์ธนะชัย พรมรัตน์ ประธานหลักสูตรและอาจารย์อาวุธ คันศร ได้มอบภาพวาดสีน้ำมันผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ให้แก่ สำนักคอมพิวเตอร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เปรมวิทย์ ท่อแก้ว ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายสุนีย์ จับโจร รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ให้การต้อนรับและรับมอบผลงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Learning Center)