• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2560
ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2560
เขียนโดย : admin (16 มกราคม 2560 )

           งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา               จัดทำโครงการบริชาการสำหรับบุคลากร และโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษา จำนวน 10 หลักสูตร ณ ศูนย์การเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Learning Center)

    ลำดับ

หลักสูตร

วันที่

เวลา

1.

เทคนิคการจัดเอกสารด้วย โปรแกรม Microsoft Office Word 2013

อังคาร ที่ 10 มกราคม 60

16.30-19.30 น.

2.

การสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการวิเคราะห์สถิติด้วย office 365 และ Microsoft Excel

อังคาร ที่ 17 มกราคม 60

16.30-19.30 น.

3.

การตกแต่งภาพด้วย โปรแกรม Photoshop CS6

อังคาร ที่ 31 มกราคม 60

16.30-19.30 น.

4.

การนำเสนอแบบมืออาชีพ ด้วยโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2013

พฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 60

16.30-19.30 น.

5.

การซ่อมบำรุงและดูแลระบบเครือข่ายเบื้องต้น

อังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 60

16.30-19.30 น.

6.

การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วย camtasia studio 8

พุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 60

13.00-16.30 น.

7.

การสร้างสื่อ Infographic

พุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 60

13.00-16.30 น.

8.

การดูแลรักษาระบบเครือข่ายและการดูแลการจัดการอุปกรณ์ สำนักงาน

พุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 60

13.00-16.30 น.

9.

การบริหารจัดการเอกสารและการแชร์ทรัพยากรด้วย Office 365

พุธ ที่ 1 มีนาคม 60

13.00-16.30 น.

10.

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติโดยใช้โปรแกรม  Microsoft Excel 2013

พุธ ที่ 8 มีนาคม 60

13.00-16.30 น.