• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

โครงการบริการวิชาการของสำนักคอมพิวเตอร์
โครงการบริการวิชาการของสำนักคอมพิวเตอร์
เขียนโดย : admin (16 มกราคม 2560 )

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมหลักสูตร การดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและหลักสูตรการซ่อมบำรุงอุปกรณ์สำนักงานเบื้องต้น ณ อาคารบูรณวิทยาการ (27) ชั้น 3 ห้อง 27.03.10 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุนีย์ จับโจร รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ได้กล่าวเปิดงาน โดยมีนายอนุพงษ์ โพธิ เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร การดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและนายวัชพล พิลาสมบัติ เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรการซ่อมบำรุงอุปกรณ์สำนักงานเบื้องต้น เป็นผู้ให้ความรู้

นอกจากนี้ สำนักคอมได้มีการมอบใบประกาศ พร้อมมอบของรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 2 รางวัล