• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ปีการศึกษา 2559
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ปีการศึกษา 2559
เขียนโดย : admin (16 มกราคม 2560 )

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สวทช. ได้จัดอบรมเตรียมก่อนสอบในวันที่ 8-10 ตุลาคม 2559 จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เพื่อวัดประสิทธิภาพความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรด้านไอที ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 16 ตุลาคม 2559 ณ ห้อง 27.05.09  มีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 64 คน