• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

โครงการถ่ายทอดแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM-DAY & KM BUDDY 2559 วันที่ 23 มิถุนายน 2559
โครงการถ่ายทอดแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM-DAY & KM BUDDY 2559 วันที่ 23 มิถุนายน 2559
เขียนโดย : admin (16 มกราคม 2560 )

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 นายวีรพล ปุ๋ยกระโทก หัวหน้างานฝึกอบรมและบริการวิชาการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การใช้งานระบบปฏิบัติการ Window 8 ให้กับบุคลากรของสำนักงานชลประทาน ตามโครงการถ่ายทอดแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM-DAY & KM BUDDY 2559 ณ สำนักงานชลประทานที่ 8 อ.เมือง จ.นครราชสีมา