• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

ผลการตัดสินการประกวดสื่อ e-Learning
ผลการตัดสินการประกวดสื่อ e-Learning
เขียนโดย : admin (16 มกราคม 2560 )

ผลการตัดสินการประกวดสื่อ e-Learning ในโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์         e-Learning  ประจำปีงบประมาณ 2559