• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การสอบกลางภาคผ่านระบบการสอบออนไลน์ (E-Testing)
การสอบกลางภาคผ่านระบบการสอบออนไลน์ (E-Testing)
เขียนโดย : admin (16 มกราคม 2560 )

การสอบกลางภาคภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ดำเนินการให้บริการจัดสอบผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์ใช้บริการเป็นจำนวน 11 รายวิชาโดยมีผู้เข้าสอบจำนวน 10,661 คน