• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที
โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที
เขียนโดย : admin (16 มกราคม 2560 )

Information Technology Professional Examination: ITPE

      สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เปิดรับสมัครอบรมสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที(ITPE) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559  มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 62 คน และเมื่อวันที่21-21 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา สำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดอบรม หลักสูตร การอบรมเตรียมความพร้อมสอบ ITPE (Information Technology Professional Examination) ระดับ IP(Information Technology Passport Examination) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบให้แก่ผู้สมัครสอบ และได้มีการดำเนินการจัดสอบในวันอาทิตย์ ที่ 24 เมษายน 2559 โดยมีผู้เข้าสอบจำนวน 32 คน