• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การตกแต่งภาพด้วย โปรแกรม Photoshop CS6
การตกแต่งภาพด้วย โปรแกรม Photoshop CS6
เขียนโดย : admin (2 กุมภาพันธ์ 2560 )

      สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรม การตกแต่งภาพด้วย โปรแกรม Photoshop CS6 ให้กับนักศึกษาให้กับนักศึกษา                  

โดยมี นายสราวุฒิ พงศ์ณัฐกรณ์ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2560
ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคาร 27 ชั้น 1 ห้อง ITLC ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยมีการมอบของรางวัลให้กับนักศึกษาที่ตอบคำถามได้ รางวัลที่มอบให้คือ ตุ๊กตา ที่ทางวิทยากรได้จัดเตรียมไว้ให้