• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

โปรแกรม Microsoft Office Word 2013
โปรแกรม Microsoft Office Word 2013
เขียนโดย : admin (2 กุมภาพันธ์ 2560 )

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรม เทคนิคการจัดเอกสารด้วย โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 ให้กับนักศึกษา โดยมี น.ส.จุฬาลักษณ์ บุษสระเกษ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2560
ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคาร 27 ชั้น 1 ห้อง ITLC ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ