• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการวิเคราะห์สถิติด้วย office 365 และ Microsoft Excel
การสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการวิเคราะห์สถิติด้วย office 365 และ Microsoft Excel
เขียนโดย : admin (2 กุมภาพันธ์ 2560 )

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรม การสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการวิเคราะห์สถิติด้วย office 365 และ Microsoft Excel ให้กับนักศึกษา โดยมี นายวีรพล ปุ๋ยกระโทก เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2560
ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคาร 27 ชั้น 1 ห้อง ITLC ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ