• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วย camtasia studio 8
การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วย camtasia studio 8
เขียนโดย : admin (10 กุมภาพันธ์ 2560 )

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 13.00-16.30 น. สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมหลักสูตรบุคลากร ณ อาคารบูรณวิทยาการ (27) ห้อง 27.01.01 (IT Learnning Center)  โดยมีพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุนีย์ จับโจร รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ได้กล่าวเปิดงาน โดยมี  นายวีรพล ปุ๋ยกระโทก ( งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์ ) เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้

เนื้อหา

รู้จักเครื่องมือคำสั่งในการบันทึกหน้าจอด้วย  Camtasia Recorder  

        - การตั้งค่าต่างๆ เช่น  Size  ความละเอียด ในการบันทึกหน้าจอ

        - การปรับเปลี่ยนเอฟเฟ็ค เพื่อสร้างความสร้างความน่าสนใจให้กับชิ้นงาน

          การนำไฟล์ที่ได้จาก Camtasia Recorder  มาใช้งาน  การอิมพอร์ตมีเดีย (วิดีโอ รูปภาพ ออดิโอ)          

       - เรียนรู้เครื่องมือการตัดต่อใน Timeline & Storyboard   

       - เรียนรู้เครื่องมือการใส่เอฟเฟ็กต์ Transition ให้กับคลิปวิดีโอ      

       - เรียนรู้เครื่องมือการตกแต่งเสียง แก้ไขเสียงออดิโอ         

       - เรียนรู้เครื่องมือแทรกไตเติลวิดิโอจากไลบรารี สำเร็จรูป