• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การซ่อมบำรุงและดูแลระบบเครือข่ายเบื้องต้น
การซ่อมบำรุงและดูแลระบบเครือข่ายเบื้องต้น
เขียนโดย : admin (10 กุมภาพันธ์ 2560 )

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.30 - 19.30น. สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมหลักสูตรนักศึกษา ณ อาคารบูรณวิทยาการ (27) ห้อง 27.01.01 (IT Learnning Center)  โดยมี  นายอภิเชฐ แปลสันเทียะ ( งานเครือข่ายและซ่อมบำรุง  สำนักคอมพิวเตอร์ )

เนื้อหา

  1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์พื้นฐานเครื่องคอมพิวเตอร์
  2. การติดตั้งระบบปฏิบัติการและไดร์เวอร์
  3. การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ การติดตั้งซอฟต์แวร์
  4. การตั้งค่า bios และการแบ่งพาร์ทิชั่น
  5. การเข้าหัวแลน ต่อสายเครือข่าย
  6. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  7. การใช้ทรัพยากรร่วมกันใน Windows วิธีการตรวจสอบเครือข่ายเบื้องต้น
  8. การแก้ไขปัญหา LAN เบื้องต้น คำสั่งเกี่ยวกับระบบเครือข่ายเบื้องต้น