• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การสร้างสื่อ Infographic ด้วยโปรแกรม adobe photoshop CS6+ adobe illustrator CS6
การสร้างสื่อ Infographic ด้วยโปรแกรม adobe photoshop CS6+ adobe illustrator CS6
เขียนโดย : admin (16 กุมภาพันธ์ 2560 )

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 13.00 -16.30 น. สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมหลักสูตรบุคลากร ณ อาคารบูรณวิทยาการ (27) ห้อง 27.01.01 (IT Learnning Center) โดยมี นายสราวุฒิ พงศ์ณัฐกรณ์ ( งานกราฟิก สำนักคอมพิวเตอร์ ) เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้
เนื้อหา
- ความสำคัญและแนวคิดในการสร้างสรรค์อินโฟกราฟิกเบื้องต้น
- กำหนดหัวข้อการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
- ปฏิบัติการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop + Adobe Illustrator เพื่อการทำอินโฟกราฟิก

 

 

 

 

 

 

ผู้รับรางวัลหลังการอบรม 4 รางวัล ได้แก่
1. นางสาวธิดารัตน์ ณ จัตุรัส คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ตุ๊กตา)

 

 


2. นางสาวมินตรา วิบูลย์ชาติ สำนักส่งเสริมวิชาการและลงทะเบียน (ตุ๊กตา)

 

 


3. นางสาวธมนวรรณพร ค้าคุ้ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (flash drive card 8 GB)

 

 


4. นางสาวกษมา คงประเสริฐ คณะสาธารณสุขศาสตร์ (กระเป๋าเป้ IT TRAINING)