การดูแลรักษาระบบเครือข่ายและการดูแลการจัดการอุปกรณ์ สำนักงาน
การดูแลรักษาระบบเครือข่ายและการดูแลการจัดการอุปกรณ์ สำนักงาน
เขียนโดย : admin (21 กุมภาพันธ์ 2560 )

         เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 13.00 -16.30 น. สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมหลักสูตรบุคลากร ณ อาคารบูรณวิทยาการ (27) ห้อง 27.01.01 (IT Learnning Center) โดยมี นายศราวุฒิ ผาละศรี ( งานซ่อมบำรุง สำนักคอมพิวเตอร์ ) เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้

        เรื่อง การดูแลรักษาระบบเครือข่ายและการดูแลการจัดการอุปกรณ์ สำนักงาน

 

 

เนื้อหา

  1. การตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  2. การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  3. ส่วนประกอบและการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  4. อุปกรณ์ต่อพ่วงและการทำงาน
  5. ปัญหา และการแก้ปัญหาอุปกรณ์
  6. Virus Computer   
     

    ผู้รับรางวัลหลังการอบรม 2 รางวัล ได้แก่

          นส.ปทิตตา กมลเพ็ช  ได้รับ flash drive card 8 GB

 

 

   ศิรินทร์ทิพย์ เครือศรี  ได้รับกระเป๋าเป้ IT TRAINING

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรอาจารย์

หลักสูตรบุคลากร

หลักสูตรนักศึกษา
การใช้งานโปรแกรม Camtasia Studio เพื่อตัดต่อวีดีโอ (อังคาร ที่ 16 มกราคม 2561 16.30 - 19.30 น. น.)

การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเอง (พฤหัสบดี ที่18 มกราคม 2561 16.30 - 19.30 น. น.)

การใช้งาน Google Apps for Education (อังคาร ที่ 23 มกราคม 2561 16.30 - 19.30 น. น.)

เทคนิคการจัดเอกสารด้วย โปรแกรม Microsoft Office Word 2016 (พฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2561 16.30 - 19.30 น. น.)

การใช้ excel เพื่องานสถิติและงานวิจัย (อังคาร ที่ 30 มกราคม 2561 16.30 - 19.30 น. น.)

การใช้งานด้วยโปรแกรม Photoshop CS6 (จันทร์ ที่ 5 มีนาคม 2561 16.30-19.30 น. น.)

การใช้งาน Microsoft PowerPoint 2016 (อังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 16.30-19.30 น. น.)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรายใหม่ (Digital Startup) (เสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 08.30-17.00 น. น.)


หลักสูตรอื่นๆ

หลักสูตรบุคลากรภายนอก


©2015 COMPUTER CENTER

 ติดต่อสอบถามได้ที่ งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ

 งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์
(อาคารบูรณวิทยาการ ตึก 27 ชั้น 2 ห้อง 27.02.01)

 โทรศัพท์  044-009-009_ต่อ _2723

 ©2015 ITtrain All rights reserved

22,765