การดูแลรักษาระบบเครือข่ายและการดูแลการจัดการอุปกรณ์ สำนักงาน
การดูแลรักษาระบบเครือข่ายและการดูแลการจัดการอุปกรณ์ สำนักงาน
เขียนโดย : admin (21 กุมภาพันธ์ 2560 )

         เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 13.00 -16.30 น. สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมหลักสูตรบุคลากร ณ อาคารบูรณวิทยาการ (27) ห้อง 27.01.01 (IT Learnning Center) โดยมี นายศราวุฒิ ผาละศรี ( งานซ่อมบำรุง สำนักคอมพิวเตอร์ ) เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้

        เรื่อง การดูแลรักษาระบบเครือข่ายและการดูแลการจัดการอุปกรณ์ สำนักงาน

 

 

เนื้อหา

  1. การตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  2. การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  3. ส่วนประกอบและการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  4. อุปกรณ์ต่อพ่วงและการทำงาน
  5. ปัญหา และการแก้ปัญหาอุปกรณ์
  6. Virus Computer   
     

    ผู้รับรางวัลหลังการอบรม 2 รางวัล ได้แก่

          นส.ปทิตตา กมลเพ็ช  ได้รับ flash drive card 8 GB

 

 

   ศิรินทร์ทิพย์ เครือศรี  ได้รับกระเป๋าเป้ IT TRAINING

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรพัฒนาครู
612102019-001 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงสำหรับครูระดับประถม (1/กันยายน/2561 – 2/กันยายน/2561 และ 8/กันยายน/2561 )

612102019-002 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงสำหรับครูระดับประถม (9/กันยายน/2561 และ 15/กันยายน/2561 - 16/กันยายน/2561 )

612102019-003 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงสำหรับครูระดับประถม (21/กรกฎาคม/2561 - 22/กรกฎาคม/2561 และ 4 สิงหาคม 2561 )

612102019-004 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงสำหรับครูระดับประถม (19/สิงหาคม/2561 และ 25/สิงหาคม2561- 26/สิงหาคม2561 )

612102020-001 การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรเเกรม Camtasia Studio 8 (21/กรกฎาคม/2561 - 22/กรกฎาคม/2561 และ 4/สิงหาคม/2561 8.30-16.00)

612102020-002 การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรเเกรม Camtasia Studio 8 (19/สิงหาคม/2561 และ 25/สิงหาคม2561- 26/สิงหาคม2561 8.30-16.00)

612102020-003 การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรเเกรม Camtasia Studio 8 (1/กันยายน/2561 – 2/กันยายน/2561 และ 8/กันยายน/2561 8.30-16.00)

612102020-004 การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรเเกรม Camtasia Studio 8 (9/กันยายน/2561 และ 15/กันยายน/2561 - 16/กันยายน/2561 8.30-16.00)

613102008-001 การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional (21/กรกฎาคม/2561 - 22/กรกฎาคม/2561 และ 4/สิงหาคม/2561 08.30-16.00)

613102008-002 การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional (19/สิงหาคม/2561 และ 25/สิงหาคม/2561 - 26/สิงหาคม/2561 08.30-16.00)

613102008-003 การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional (1/กันยายน/2561 – 2/กันยายน/2561 และ 8/กันยายน/2561 08.30-16.00)

613102008-004 การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional ( 9/กันยายน/2561 และ 15/กันยายน/2561 – 16/กันยายน/2561 08.30-16.00)


หลักสูตรอาจารย์

หลักสูตรบุคลากร

หลักสูตรนักศึกษา

หลักสูตรอื่นๆ

หลักสูตรบุคลากรภายนอก


©2015 COMPUTER CENTER

 ติดต่อสอบถามได้ที่ งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ

 งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์
(อาคารบูรณวิทยาการ ตึก 27 ชั้น 2 ห้อง 27.02.01)

 โทรศัพท์  044-009-009_ต่อ _2723

 ©2015 ITtrain All rights reserved

193,687