การดูแลรักษาระบบเครือข่ายและการดูแลการจัดการอุปกรณ์ สำนักงาน
การดูแลรักษาระบบเครือข่ายและการดูแลการจัดการอุปกรณ์ สำนักงาน
เขียนโดย : admin (21 กุมภาพันธ์ 2560 )

         เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 13.00 -16.30 น. สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมหลักสูตรบุคลากร ณ อาคารบูรณวิทยาการ (27) ห้อง 27.01.01 (IT Learnning Center) โดยมี นายศราวุฒิ ผาละศรี ( งานซ่อมบำรุง สำนักคอมพิวเตอร์ ) เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้

        เรื่อง การดูแลรักษาระบบเครือข่ายและการดูแลการจัดการอุปกรณ์ สำนักงาน

 

 

เนื้อหา

  1. การตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  2. การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  3. ส่วนประกอบและการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  4. อุปกรณ์ต่อพ่วงและการทำงาน
  5. ปัญหา และการแก้ปัญหาอุปกรณ์
  6. Virus Computer   
     

    ผู้รับรางวัลหลังการอบรม 2 รางวัล ได้แก่

          นส.ปทิตตา กมลเพ็ช  ได้รับ flash drive card 8 GB

 

 

   ศิรินทร์ทิพย์ เครือศรี  ได้รับกระเป๋าเป้ IT TRAINING

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรอาจารย์

หลักสูตรบุคลากร

หลักสูตรนักศึกษา

หลักสูตรอื่นๆ

หลักสูตรบุคลากรภายนอก


©2015 COMPUTER CENTER

 ติดต่อสอบถามได้ที่ งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ

 งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์
(อาคารบูรณวิทยาการ ตึก 27 ชั้น 2 ห้อง 27.02.01)

 โทรศัพท์  044-009-009_ต่อ _2723

 ©2015 ITtrain All rights reserved

165,526