สำนักคอมพิวเตอร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สำนักคอมพิวเตอร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เขียนโดย : admin (23 กุมภาพันธ์ 2560 )

เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย นายอเนก มหาสมุทร รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การตอนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 10 คน ณ ห้องประชุม 27.02.09 สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ซึ่งคณะศึกษาดูงานมีความสนใจขอศึกษาดูงานระบบจัดสอบออนไลน์ (NRRU E-testing)  ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งคณะศึกษาดูงานได้ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

หลักสูตรอาจารย์

หลักสูตรบุคลากร

หลักสูตรนักศึกษา

หลักสูตรอื่นๆ

หลักสูตรบุคลากรภายนอก


©2015 COMPUTER CENTER

 ติดต่อสอบถามได้ที่ งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ

 งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์
(อาคารบูรณวิทยาการ ตึก 27 ชั้น 2 ห้อง 27.02.01)

 โทรศัพท์  044-009-009_ต่อ _2723

 ©2015 ITtrain All rights reserved

165,536