• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

สำนักคอมพิวเตอร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สำนักคอมพิวเตอร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เขียนโดย : admin (23 กุมภาพันธ์ 2560 )

เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย นายอเนก มหาสมุทร รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การตอนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 10 คน ณ ห้องประชุม 27.02.09 สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ซึ่งคณะศึกษาดูงานมีความสนใจขอศึกษาดูงานระบบจัดสอบออนไลน์ (NRRU E-testing)  ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งคณะศึกษาดูงานได้ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง