การบริหารจัดการเอกสารและการแชร์ทรัพยากรด้วย Office 365
การบริหารจัดการเอกสารและการแชร์ทรัพยากรด้วย Office 365
เขียนโดย : admin (2 มีนาคม 2560 )

     เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-16.30 น. สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมหลักสูตรสำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ในหลักสูตรเรื่อง การบริหารจัดการเอกสารและการแชร์ทรัพยากรด้วย Office 365 ณ อาคารบูรณวิทยาการ (27) ห้อง 27.01.01    (IT Learning Center) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุนีย์ จับโจร รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ได้กล่าวเปิดงาน โดยมี นายวีรพล ปุ๋ยกระโทก ( งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์ ) เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้

 

 

เนื้อหา
   1. nrru mail การทำงานแบบใหม่บนระบบอินเตอร์เน็ต เลิกใช้ flash drive ได้เลย
   2. การบันทึกไฟล์เอกสารไว้บนพื่นที่เก็บข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตที่ปลอดภัยและรวดเร็ว
   3. การทำงานเอกสารบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน การปรับแต่งให้สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา
   4. การ share เอกสารให้กับผู้ช่วยหรือหัวหน้างานช่วยแก้ไขและวิเคราะห์
   5. การทำงานกับเอกสารบนอินเตอร์เน็ต ร่วมกันในหน่วยงาน ไฟล์เดียวกันช่วยกันทำเสร็จเร็วขึ้น

ผู้รับรางวัลหลังการอบรม 6 รางวัล ได้แก่
   1. นางสาวภาสินี บุญศรี ศูนย์การศึกษาพิเศษ (ตุ๊กตา)

 

 

   2. นางสาวสุกัญญา บุญอ้อย กองบริหารงานบุคคล (ตุ๊กตา)

 

 

   3. นางสาวธมนวรรณพร ค้าคุ้ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ตุ๊กตา)

 

 

   4. นางมนัสนันท์ ศรีวิวัฒน์ปภา กองกิจการพิเศษ (ตุ๊กตา)

 

 

   5. นางชนิดาภา ศุพาสีห์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ (flash drive card 8 GB) 

 

 

   6. นางสาวกมลทิพย์ กาพย์กระโทก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(กระเป๋าเป้ IT TRAINING)

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรอาจารย์

หลักสูตรบุคลากร

หลักสูตรนักศึกษา

หลักสูตรอื่นๆ

หลักสูตรบุคลากรภายนอก


©2015 COMPUTER CENTER

 ติดต่อสอบถามได้ที่ งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ

 งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์
(อาคารบูรณวิทยาการ ตึก 27 ชั้น 2 ห้อง 27.02.01)

 โทรศัพท์  044-009-009_ต่อ _2723

 ©2015 ITtrain All rights reserved

165,522