• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

สำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดสอบกลางภาคผ่านระบบสอบออนไลน์ (E-Testing)
สำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดสอบกลางภาคผ่านระบบสอบออนไลน์ (E-Testing)
เขียนโดย : admin (6 มีนาคม 2560 )

เมื่อวันที่ 20 - 23 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดสอบกลางภาคผ่านระบบสอบออนไลน์ (E-Testing) ประจำปีการศึกษา 2/2559
รายวิชาที่จัดสอบจำนวน 6 รายวิชา 
นักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบจำนวน 4964 คน