สำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดสอบกลางภาคผ่านระบบสอบออนไลน์ (E-Testing)
สำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดสอบกลางภาคผ่านระบบสอบออนไลน์ (E-Testing)
เขียนโดย : admin (6 มีนาคม 2560 )

เมื่อวันที่ 20 - 23 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดสอบกลางภาคผ่านระบบสอบออนไลน์ (E-Testing) ประจำปีการศึกษา 2/2559
รายวิชาที่จัดสอบจำนวน 6 รายวิชา 
นักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบจำนวน 4964 คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรอาจารย์

หลักสูตรบุคลากร

หลักสูตรนักศึกษา

หลักสูตรอื่นๆ

หลักสูตรบุคลากรภายนอก


©2015 COMPUTER CENTER

 ติดต่อสอบถามได้ที่ งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ

 งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์
(อาคารบูรณวิทยาการ ตึก 27 ชั้น 2 ห้อง 27.02.01)

 โทรศัพท์  044-009-009_ต่อ _2723

 ©2015 ITtrain All rights reserved

165,534