• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

อบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013
อบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013
เขียนโดย : admin (10 มีนาคม 2560 )

    เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น. สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมหลักสูตรบุคลากร ณ อาคารบูรณวิทยาการ (27) ห้อง 27.01.01 ( IT Learnning Center ) โดยมี นายวีรพล ปุ๋ยกระโทก ( งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์ ) เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013

 

 

เนื้อหา
- สร้าง/แก้ไข ตารางเอกสารได้
- สร้างตารางการคำนวณโดยใช้ฟังก์ชันต่างๆ ได้
- การเตรียมข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะห์และสรุปผลข้อมูล
- การสร้างกราฟข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผลข้อมูลได้
- รักษาความปลอดภัยของ Microsoft Excel ได้

 

ผู้รับรางวัลหลังการอบรม 5 รางวัล ได้แก่

1. นายมานัต รัตนเนนย์ กองบริหารงานบุคคล ( flash drive card 8 GB )

 

2. นางสาวจิตรลดา มุ่งก่อกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนตเทศ ( flash drive card 8 GB )

 

3. นางสาวกมลทิพย์ กาพย์กระโทก คณะะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( กระเป๋าเป้ IT TRAINING )

 

4. นางชุติมา แก้วอำไพ งานเลขานุการและประชุม ( กระเป๋าเป้ IT TRAINING )

 

5. นายจิรพงศ์ รัตนสโลบล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ตุ๊กตา เฟอร์บี้)