อบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013
อบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013
เขียนโดย : admin (10 มีนาคม 2560 )

    เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น. สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมหลักสูตรบุคลากร ณ อาคารบูรณวิทยาการ (27) ห้อง 27.01.01 ( IT Learnning Center ) โดยมี นายวีรพล ปุ๋ยกระโทก ( งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์ ) เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013

 

 

เนื้อหา
- สร้าง/แก้ไข ตารางเอกสารได้
- สร้างตารางการคำนวณโดยใช้ฟังก์ชันต่างๆ ได้
- การเตรียมข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะห์และสรุปผลข้อมูล
- การสร้างกราฟข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผลข้อมูลได้
- รักษาความปลอดภัยของ Microsoft Excel ได้

 

ผู้รับรางวัลหลังการอบรม 5 รางวัล ได้แก่

1. นายมานัต รัตนเนนย์ กองบริหารงานบุคคล ( flash drive card 8 GB )

 

2. นางสาวจิตรลดา มุ่งก่อกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนตเทศ ( flash drive card 8 GB )

 

3. นางสาวกมลทิพย์ กาพย์กระโทก คณะะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( กระเป๋าเป้ IT TRAINING )

 

4. นางชุติมา แก้วอำไพ งานเลขานุการและประชุม ( กระเป๋าเป้ IT TRAINING )

 

5. นายจิรพงศ์ รัตนสโลบล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ตุ๊กตา เฟอร์บี้)

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรอาจารย์

หลักสูตรบุคลากร

หลักสูตรนักศึกษา
การใช้งานโปรแกรม Camtasia Studio เพื่อตัดต่อวีดีโอ (อังคาร ที่ 16 มกราคม 2561 16.30 - 19.30 น. น.)

การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเอง (พฤหัสบดี ที่18 มกราคม 2561 16.30 - 19.30 น. น.)

การใช้งาน Google Apps for Education (อังคาร ที่ 23 มกราคม 2561 16.30 - 19.30 น. น.)

เทคนิคการจัดเอกสารด้วย โปรแกรม Microsoft Office Word 2016 (พฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2561 16.30 - 19.30 น. น.)

การใช้ excel เพื่องานสถิติและงานวิจัย (อังคาร ที่ 30 มกราคม 2561 16.30 - 19.30 น. น.)

การใช้งานด้วยโปรแกรม Photoshop CS6 (จันทร์ ที่ 5 มีนาคม 2561 16.30-19.30 น. น.)

การใช้งาน Microsoft PowerPoint 2016 (อังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 16.30-19.30 น. น.)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรายใหม่ (Digital Startup) (เสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 08.30-17.00 น. น.)


หลักสูตรอื่นๆ

หลักสูตรบุคลากรภายนอก


©2015 COMPUTER CENTER

 ติดต่อสอบถามได้ที่ งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ

 งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์
(อาคารบูรณวิทยาการ ตึก 27 ชั้น 2 ห้อง 27.02.01)

 โทรศัพท์  044-009-009_ต่อ _2723

 ©2015 ITtrain All rights reserved

22,769