• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

โครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2561 หลักสูตร การใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการเรียนการสอน ณ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Learning Center)
โครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2561 หลักสูตร การใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการเรียนการสอน ณ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Learning Center)
เขียนโดย : admin (16 มกราคม 2561 )

(วันที่ 10 มกราคม 2561)
เปิดโครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2561 หลักสูตร การใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการเรียนการสอน ณ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Learning Center)