• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

อบรมการตัดต่อวิดีโอและเสียง ด้วยโปรแกรม Camtasia studio เมื่อวันที่16 มกราคม 2561
อบรมการตัดต่อวิดีโอและเสียง ด้วยโปรแกรม Camtasia studio เมื่อวันที่16 มกราคม 2561
เขียนโดย : admin (18 มกราคม 2561 )

เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561เวลา 16.30-19.30 น. สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Camtasia Studio 8 เพื่อตัดต่อวีดีโอ สำหรับนักศึกษา ณ อาคารบูรณวิทยาการ (27) ห้อง 27.01.01 (IT Learnning Center) โดยมี นายวชิระ จันทะบุตร ( งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์ ) เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้