• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

หลักสูตรสำหรับนักศึกษา : การใช้งาน Google Apps for Education
หลักสูตรสำหรับนักศึกษา : การใช้งาน Google Apps for Education
เขียนโดย : admin (30 มกราคม 2561 )

วันที่ 23 มกราคม 2561 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2561 หลักสูตรสำหรับนักศึกษา : การใช้งาน Google Apps for Education เวลา 16.30-19.30 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Learning Center) อาคารบูรณวิทยาการ (อาคาร 27 ชั้น 1)