• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การใช้ระบบจัดการเนื้อหา CMS และ การสร้างและการจัดสอบด้วยระบบออนไลน์
การใช้ระบบจัดการเนื้อหา CMS และ การสร้างและการจัดสอบด้วยระบบออนไลน์
เขียนโดย : admin (30 มกราคม 2561 )

วันที่ 24 มกราคม 2561 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2561 หลักสูตรสำหรับคณาจารย์ : การใช้ระบบจัดการเนื้อหา CMS และ การสร้างและการจัดสอบด้วยระบบออนไลน์ เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Learning Center) อาคารบูรณวิทยาการ (อาคาร 27 ชั้น 1)