• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

หลักสูตรการอบรม Digital Startup
หลักสูตรการอบรม Digital Startup
เขียนโดย : admin (2 กุมภาพันธ์ 2561 )

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการด้าน เทคโนโลยีดิจิทัลรายใหม่ (Digital Startup)

วันเวลาอบรม 

ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ที่จะถึงนี้ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรายใหม่ (Digital Startup) ให้แก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ในเสาร์ที่ 10กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ อาคารบูรณวิทยาการ (อาคาร 27) ชั้น 1 ห้อง IT Learning center โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนแผนธุรกิจด้านซอฟต์แวร์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สถิตย์โชค โพธิ์สะอาด สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นวิทยากรให้ความรู้

 

Link Startup

http://ittrain.nrru.ac.th/startup/index.php?page=couse&Course_id=3

 

ภาพอบรม เเละ จัดกิจกรรม