การออกแบบสื่อ Infographic ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop
การออกแบบสื่อ Infographic ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop
เขียนโดย : admin (8 มีนาคม 2561 )

หลักสูตรพัฒนาครู

หลักสูตรอาจารย์

หลักสูตรบุคลากร

หลักสูตรนักศึกษา

หลักสูตรอื่นๆ

หลักสูตรบุคลากรภายนอก


©2015 COMPUTER CENTER

 ติดต่อสอบถามได้ที่ งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ

 งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์
(อาคารบูรณวิทยาการ ตึก 27 ชั้น 2 ห้อง 27.02.01)

 โทรศัพท์  044-009-009_ต่อ _2723

 ©2015 ITtrain All rights reserved

174,168