การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Forms ,Microsoft Forms
การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Forms ,Microsoft Forms
เขียนโดย : admin (8 มีนาคม 2561 )

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2561 สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย หลักสูตร:การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Forms ,Microsoft Forms และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Microsoft Excel ณ อาคารบูรณวิทยาการ ห้อง IT Learning center ชั้น 1 เวลา13.00-16.30 น.

หลักสูตรอาจารย์

หลักสูตรบุคลากร

หลักสูตรนักศึกษา

การใช้งาน E-Portfolio สำหรับสายสนับสนุน

การใช้งาน E-Portfolio สำหรับสายสอน

การใช้งาน E-Document สำหรับ Admin


©2015 COMPUTER CENTER

 ติดต่อสอบถามได้ที่ งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ

 งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์
(อาคารบูรณวิทยาการ ตึก 27 ชั้น 2 ห้อง 27.02.01)

 โทรศัพท์  044-009-009_ต่อ _2723

 ©2015 ITtrain All rights reserved

240,499