• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Forms ,Microsoft Forms
การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Forms ,Microsoft Forms
เขียนโดย : admin (8 มีนาคม 2561 )

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2561 สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย หลักสูตร:การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Forms ,Microsoft Forms และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Microsoft Excel ณ อาคารบูรณวิทยาการ ห้อง IT Learning center ชั้น 1 เวลา13.00-16.30 น.