• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

หลักสูตร การใช้งานระบบ e-Portfolio รุ่นที่ 3 รอบที่ 2 วันวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561
หลักสูตร การใช้งานระบบ e-Portfolio รุ่นที่ 3 รอบที่ 2 วันวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561
เขียนโดย : admin (15 มกราคม 2562 )

เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น. สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมหลักสูตร การใช้งานระบบ e-Portfolio รุ่นที่ 3 รอบที่ 2  ณ สำนักคอมพิวเตอร์ ห้อง IT Learning center ชั้น 1 ห้อง 27.01.01 พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุนีย์ จับโจร รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ได้กล่าวเปิดงาน โดยมี นายวีรพล ปุ๋ยกระโทก เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้