• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

อบรมการใช้งานระบบ e-document สำหรับ Admin วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561
อบรมการใช้งานระบบ e-document สำหรับ Admin วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561
เขียนโดย : admin (15 มกราคม 2562 )

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น. สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมการใช้งานระบบ e-document สำหรับ Admin ณ สำนักคอมพิวเตอร์ ห้อง IT Learning center ชั้น 1 ห้อง 27.01.01 พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุนีย์ จับโจร รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ได้กล่าวเปิดงาน โดยมี นายศรายุทธ เริงชัยภูมิ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้