• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

หลักสูตร การสร้างและการจัดสอบผ่านระบบบทเรียนออนไลน์ (e-learning) วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562
หลักสูตร การสร้างและการจัดสอบผ่านระบบบทเรียนออนไลน์ (e-learning) วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562
เขียนโดย : admin (22 มกราคม 2562 )

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น. สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมหลักสูตร หลักสูตร การสร้างและการจัดสอบผ่านระบบบทเรียนออนไลน์ (e-learning) ณ สำนักคอมพิวเตอร์ ห้อง IT Learning center ชั้น 1 ห้อง 27.01.01 พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุนีย์ จับโจร รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ได้กล่าวเปิดงาน โดยมี นายวีรปุ๋ย กระโทก (งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์) เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้