• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

หลักสูตร เทคนิคการจัดเอกสารด้วย โปรแกรม Microsoft Office Word 2016 วันพุธที่ 16 มกราคม 2562
หลักสูตร เทคนิคการจัดเอกสารด้วย โปรแกรม Microsoft Office Word 2016 วันพุธที่ 16 มกราคม 2562
เขียนโดย : admin (22 มกราคม 2562 )

เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 16.30-19.30 น. สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมหลักสูตร หลักสูตร เทคนิคการจัดเอกสารด้วย โปรแกรม Microsoft Office Word 2016  ณ สำนักคอมพิวเตอร์ ห้อง27.05.01 ชั้น 5 พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุนีย์ จับโจร รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ได้กล่าวเปิดงาน โดยมี นายวีรพล ปุ๋ยกระโทก ( งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์ ) เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้