• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

หลักสูตร เทคนิคการจัดเอกสารด้วย โปรแกรม Microsoft Office Word 2016 วันพุธที่ 16 มกราคม 2562
หลักสูตร เทคนิคการจัดเอกสารด้วย โปรแกรม Microsoft Office Word 2016 วันพุธที่ 16 มกราคม 2562
เขียนโดย : admin (22 มกราคม 2562 )

เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 16.30-19.30 น. สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมหลักสูตร หลักสูตร เทคนิคการจัดเอกสารด้วย โปรแกรม Microsoft Office Word 2016  ณ สำนักคอมพิวเตอร์ ห้อง27.05.01 ชั้น 5 พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุนีย์ จับโจร รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ได้กล่าวเปิดงาน โดยมี นายวีรพล ปุ๋ยกระโทก ( งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์ ) เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้