• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

การใช้ excel เพื่องานสถิติและงานวิจัย วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562
การใช้ excel เพื่องานสถิติและงานวิจัย วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562
เขียนโดย : admin (22 มกราคม 2562 )

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 16.30-19.30 น. สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมหลักสูตร หลักสูตร การใช้ excel เพื่องานสถิติและงานวิจัย ณ สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ห้อง 27.03.08 โดยมี นายศรายุทธ เริงชัยภูมิ ( งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์ ) เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้