• 044-009009 , 2723
  • เปิดทำการ: 8:30น. - 16:30น.

Call Now044-009009

Send MessageFacebook Messages

Our Location340 สุรนารายณ์,นครราชสีมา

การเตรียมการสอนผ่านระบบออนไลน์

หลักสูตร การใช้งาน Nrru mail และ Office 365 วันพุธที่ 9 มกราคม 2562
หลักสูตร การใช้งาน Nrru mail และ Office 365 วันพุธที่ 9 มกราคม 2562
เขียนโดย : admin (22 มกราคม 2562 )

เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 16.30-19.30 น. สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมหลักสูตร หลักสูตร การใช้งาน Nrru mail และ Office 365  ณ สำนักคอมพิวเตอร์ ห้อง IT Learning center ชั้น 1 พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุนีย์ จับโจร รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ได้กล่าวเปิดงาน โดยมี นายวีรพล ปุ๋ยกระโทก ( งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์ ) เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้